Romi voor Android

             


Documentatie van Romi.

  Romi (ook wel genaamd Rummy Tile, RummyCube, Rummikub, Rami) laat u spelen tegen de computer op drie verschillende niveaus.
  Het spel wordt gespeeld met twee spellen van 52 kaarten en met twee 'Jokers'. Het doel van het spel is om groepen te vormen van drie of meer kaarten, die óf achtereenvolgende kaarten van dezelfde kleur óf kaarten van dezelfde getalswaarde maar van verschillende kleur bevatten.

De algemene regels van het spel luiden:

  Wanneer u een nieuw spel begint worden willekeurig 14 kaarten getrokken voor Romi en 14 voor de speler. De kaarten voor de speler komen in de juiste kleurvolgorde op het plankje.

  De speler opent het spel door tenminste één groep van drie of meer kaarten van alleen het plankje te nemen. De som van de kaarten moet tenminste 30 bedragen.

  Als het spel eenmaal begonnen is, kan de speler de kaarten op het bord gebruiken om groepen te vormen met kaarten van zijn plankje. De speler kan alle kaarten op het bord verplaatsen of hergroeperen, als de nieuwe combinaties maar deugdelijk zijn en uit minimaal drie kaarten bestaan.

De speciale regels van Romi zijn:

  Het venster van Romi is verdeeld in twee hoofdelementen: het bord met 8 rijen van 24 cellen waarop u de gespeelde kaarten plaatst; en het plankje waar de kaarten van de speler worden geplaatst. Groepen kaarten op het bord moeten gescheiden zijn door minimaal één lege cel. De kaarten van de speler kunnen willekeurig waar op het plankje worden neergezet.

  U kunt groepen kaarten op het bord vormen door in juiste volgorde te klikken op elke kaart van het plankje of het bord.

  Romi staat niet toe een kaart voor of na een andere kaart op het bord te plaatsen als de daardoor te vormen groep niet deugdelijk is.

  Als de speler geen kaart kan of wil spelen, moet hij/zij een nieuwe kaart trekken door op het icoon te klikken. De kaart wordt willekeurig uit de overgebleven voorraad getrokken.

  Als de speler zijn beurt beëindigt, klikt hij/zij op het zandloper icoon. Romi controleert de deugdelijkheid van de zet waarna het de beurt is aan Romi. Wanneer Romi speelt, is de zandloper icoon vervangen door een computer icoon.

Shortcuts

  U kunt groepen kaarten op het bord formeren door in juiste volgorde te klikken op iedere kaart van uw plank of het bord.

  Romi laat u één kaart toevoegen aan het einde of het begin van een groep door te klikken op respectievelijk de laatste of eerste kaart van die groep of deze te verplaatsen. Indien de ruimte voor of na de groep onvoldoende is, verplaatst Romi de nieuwe groep naar waar voldoende ruimte is.

  Romi geeft u ook de mogelijkheid twee groepen kaarten samen te stellen met één groep van 5 kaarten of meer, plus een verdere kaart die identiek is aan één van deze groep. De twee nieuwe groepen moeten wel elk uit minimaal 3 kaarten bestaan. Bijvoorbeeld: als er een groep kaarten is bestaande uit (4,5,6,7,8,9) en als u nog een 6 hebt, kunt u twee nieuwe groepen maken (4,5,6 plus 6,7,8,9) De shortcut werkt als u de 6 selecteert en daarna op de 6 van de groep (4,5,6,7,8,9) klikt.

Extra knop

 • Trek een kaart: Trek een willekeurige kaart en laat Romi daarna aan de beurt.

 • Sorteer per set: Herschikt de kaarten van de speler op de plank per kleur.

 • Voorkeuren: Geeft u de mogelijkheid uw voorkeuren te wijzigen en/of op te slaan.

 • Gespeelde kaarten: Toont u de kaarten gespeeld door Romi bij zijn laatste beurt of de kaarten gespeeld door u tijdens uw beurt.

 • Controleer: Controleer of de groepen kaarten, door u gespeeld, deugdelijk zijn.

 • Informatie: U kunt de documentatie van Romi bekijken, uw scores inzien, of een nieuw spel beginnen.

 • Bord ordenen: Herschikt de kaarten op het bord in een speciale volgorde zoals hieronder getoond.

DANK

  Speciale dank wil ik richten aan mijn zoon Charles voor zijn hulp bij het programmeren en ontwerpen van dit spel, en aan Pierre Lachance en Jurjen N.E. Bos uit Nederland voor hun vele suggesties en hun hulp bij het debuggen en vertalen in het Engels. Verder dank aan Marcella Chiovaro, Claudio Jacomelli en Amalie Rothschild uit Italië voor de vertaling in het Italiaans, Henrik Huber en Rolf Schindler voor de Duitse vertaling, Adrien Dion, Raúl Padilla Alonso en Ricardo Trenard voor de Spaanse, Harold Bouwmeester en Fred Kelder voor de Nederlandse vertaling, Gustavo Duarte S. Garcia en Stephen Fleming voor de Portugese vertaling, Benkt Steentoft, Anna Ekman, Dieter Mitternacht voor de Zweedse vertaling, Jon Gunnar Nesse en May Lis Ruus voor de Noors vertaling.

BEPERKING VAN GARANTIE (EN AANSPRAKELIJKHEID):

  DOOR DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN BEGRIJPT U EN GAAT U AKKOORD DAT DEZE SOFTWARE IS VERSTREKT "ZOALS ZE IS" ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD. DE MAKER GEEFT GEEN GARANTIES, NOCH UITDRUKKELIJK GEGEVEN NOCH STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE.

  IN GEEN GEVAL ZAL DE MAKER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG-, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADES, WELKE DAN OOK (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING SCHADES DOOR VERLIES VAN KRITISCHE DATA, VERLIES VAN WINST, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, EN DERGELIJKE), VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.