Romi for Android

             


Romi dokumentasjon.

  Romi lar deg spille Rummy Tile (RummyCube, Rummikub, Rami) mot datamaskinen på 3 ulike nivå.
  Spillet har to sett á 52 brikker, og i tillegg to jokere. Hensikten med dette spillet er å lage grupper med 3 eller flere brikker, som enten inneholder brikker som følger etter hverandre i samme farge, eller brikker med samme tallverdi i ulike farger.

De generelle reglene for spillet er:

  Når du begynner et nytt spill, blir 14 kort tilfeldig trukket for Romi og for deg. Dine brikker blir plassert på brettet ditt i rekkefølge.

  Du åpner spillet ved å legge ut minst én gruppe på 3 eller flere brikker, ved å kun bruke brikker fra ditt brett. Summen av brikkene må være 30 eller mer.

  Etter at du har åpnet spillet, kan du bruke brikker i bordet til å lage nye grupper med brikkene på ditt brett. Du kan flytte eller reorganisere alle brikker på bordet, men de nye gruppene må være gyldige, og grupper på 3 eller flere.

De spesielle reglene for Romi er:

  Vinduet i Romi er delt i to hoveddeler: Bordet, med 8 rader med 24 ruter hvor du plasserer dine brikker som spilles ut, og brettet hvor dine brikker oppbevares. Gruppene av brikker på bordet må være adskilt med en eller flere tomme ruter. Brikkene kan plasseres hvor som helst på bordet.

  For å legge ut en brikke, klikker du på den, og den flytter seg automatisk til bordet.

  Du kan også velge en brikke og flytte den manuelt til dit du selv ønsker.

  Du kan lage grupper på bordet ved å klikke på hver brikke i rekkefølge, fra ditt brett eller fra bordet.

  Du kan ikke legge ut en brikke før eller etter en brikke på bordet, hvis gruppen ikke er gyldig.

  Hvis du ikke kan eller ikke vil legge ut en brikke, må du trekke inn ved å klikke på ikonet.

  Når du er ferdig med din tur, klikker du på timeglasset . Romi sjekker om utspillet er gyldig, og Romi spiller sin tur. Når Romi spiller, blir timeglasset erstattet med et computer-ikon.

Snarveier

  Du kan lage grupper på bordet ved å klikke i rekkefølge på hver brikke fra ditt brett eller fra bordet.

  Du kan legge til en brikke i begynnelsen eller slutten av en gruppe ved å dra brikken til først eller sist i gruppen. Hvis det ikke er nok plass, vil Romi flytte gruppen til et sted på bordet der det er plass.

  Romi lar deg også lage to grupper med brikker med en gruppe med 5 eller flere brikker, når to brikker er identiske. De to nye gruppene må hver for seg forme grupper på minst 3 brikker. Eksempel: På bordet er det en gruppe med 4,5,6,7,8,9, og du har en til 6-er. Du kan da lage to grupper som består av 4,5,6 og 6,7,8,9. Snarveien virker ved at du velger 6-eren og drar den over på hvilket som helst av de andre brikkene (4,5,6,7,8,9).

Verktøyknapper

 • Trekk en brikke: Trekk en brikke og la Romi ta sin tur.

 • Sorter etter farge: Sorterer spillerens brikker etter farge.

 • Valg: Tillater deg å endre og lagre dine valg.

 • Brikker spilt: Viser brikkene som er spilt av Romi i forrige omgang og dine brikker som er spilt i din omgang.

 • Kontroller utlegg: Sjekker om gruppene som ligger på bordet er gyldige.

 • Informasjon: Du kan se dokumentasjon av Romi, se din score, eller starte et nytt spill.

 • Tøm bordet: Brikkene blir arrangert i en spesiell orden på bordet som vist under:

THANKS

  I would address special thanks to my son Charles and Bryan Pietrzak for their help in programming this game and to Pierre Lachance and Jurjen N.E. Bos from Netherlands for their many suggestions and their help in debugging and translating this program in English. I want to thank Marcella Chiovaro, Amalie Rothschild and Claudio Jacomelli for translating this program in Italian, Henrik Huber and Rolf Schindler for the German translation, Adrien Dion, Raúl Padilla Alonso and Ricardo Trenard for the Spanish translation, Harold Bouwmeester and Fred Kelder for the Dutch translation, Gustavo S. Duarte Garcia and Stephen Fleming for the Portuguese translation, Benkt Steentoft, Anna Ekman, Dieter Mitternacht for the Swedish translation, Jon Gunnar Nesse and May Lis Ruus for the Norwegian translation.

DISCLAIMER OF WARRANTY:

  IN USING THIS SOFTWARE, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE AUTHOR DOES NOT MAKE ANY WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THIS SOFTWARE.

  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR SPECIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF CRITICAL DATA, LOSS OF PROFITS, INTERRUPTION OF BUSINESS, AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE.